O kongresu

Poštovani kolege, dragi prijatelji,

Velika mi je čast i zadovoljstvo da Vas pozovem na Prvi Kongres Udruženja endoskopskih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati od 12-14. oktobra u hotelu Crowne Plaza u Beogradu pod pokroviteljstvom Evropskog Udruženja za Endoskopsku hirurgiju (EAES).

Minimalno invazivna hirurgija, verovatno najrevolucionarniji napredak u hirurgiji od uvođenja opšte endotrahealne anestezije početkom XX veka, je unela promene u živote miliona ljudi i nastavlja i dalje da se razvija. Uprkos nama dobro poznatih problema tranzicije tipičnih za većinu zemalja Centralne i Istočne Evrope, ratnih dešavanja i sankcija proteklih decenija, minimalno invazivna hirurgija u Srbiji nastavlja da se razvija ubrzanim tempom i postaje dostupnija sve većem broju pacijenata. Udruženje Endoskopskih hirurga Srbije nastalo je iz potrebe za unapređenjem komunikacije i širom razmenom iskustava hirurga koji se njome bave, kvalitetnijom edukacijom i boljom povezanošću sa profesionalnim udruženjima sličnog profila u Evropi i svetu.

Tema Prvog Kongresa je Minimalno invazivna hirurgija u Srbiji danas. Naš plan je da suočimo iskustva i savremene hirurške stavove kroz naučne i poster sesije, simpozijume i hands-on kurseve. Minimalno invazivni hirurzi različitih specijalnosti, uključujući ginekologe, urologe, torakalne i pedijatrijske hirurge imaće priliku da predstave svoje rezultate u paralelnim sesijama. Učešće eminentnih gostujućih predavača iz inostranstva, eksperata iz svojih oblasti, predstavljaće izvanrednu priliku da svoje znanje obogatimo najsavremenijim statovima, posebno za mlađe i manje iskusne kolege. Na Kongresu će posebno mesto imati i Simpozijum medicinskih sestara i tehničara kojima je minimalna invazivna hirurgija značajan deo svakodnevnog posla. Organizacioni odbor će se potruditi da obezbedi toplu dobrodošlicu i sadržajan društveni program, po čemu je Beograd inače poznat.

Drage kolege, bilo bi nam veliko zadovoljstvo da razmenimo iskustva i družimo se u Beogradu u oktobru.

Prof. Dr Slavko Matić,

Predsednik organizacionog odbora


Dame i gospodo, koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Dobrodošli na prvi Kogres UEHS.

7.6.2016 godine je osnovano Udruženje za endoskopsku hirurgiju Srbije, a ovaj Kogres je posle simpozijuma održanog krajem prošle godine, druga velika aktivnost Udruženja.

UEHS je zamišljeno kao profesionalno udruženje koje ima za cilj da podrži članove udruženja i pomogne im direktno u oblasti u kojoj Udruženje deluje. Misija UEHS je da unapredi kvalitet lečenja pacijenata u Republici Srbiji kroz zajednički rad i razmenu iskustava, edukciju, praćenje savremenih trendova i lideršip u oblasti endoskopske hirurgije.

Ovaj prvi Kogres zamišljen je kao presek trenutne situacije u laparoskopiji i torakoskopiji u Republici Serbiji. Raduje me to što za aktivnosti Udruženja i ovaj Kongres vlada prilično interesovanje. Nema potrebe da naglasim kolika je važnost pripadnosti nacionalnom strukovnom Udruženju. Taj osećaj pripadnosti, tu ličnu kartu bi svaki hirurg trebalo da ima. A mi ćemo se, ispred Udruženja potruditi da uradimo sve što je u našoj moći da organizacija Udrženja prevaziđe dosadašnje klišee i da Udruženje bude orijentisano u pravcu najboljeg interesa članova.

Učešće na Kongresu nije privilegija odabranih, već je privilegija onih koji se bave minimalno invazivnom hirurgijom.

Pozivamo sve pametne i sposobne koji su spremni da ulože rad i energiju u ostvarivanje ciljeva Udruženja da nam se pridruže i pomognu u radu. U Udruženje su dobrodošli hirurzi i drugih specijalnosti, ali ne samo hirurzi, već i medicinski tehničari i instumentari, internisti, anesteziolozi i transfuziolozi, dijetetičari i nutricionisti i svi ostali koji svoj rad i angažovanje mogu da uklope u ciljeve UEHS.

Ključno je da ono što volimo da radimo, radimo zajedno. UEHS treba da doživite kao porodicu u koju ste svi dobro došli.

Na kraju, ali ne najmanje važno, zahvalio bih se svim sponzorima, koji su omogućili rad udruženja, a posebno organizaciju ovog Kongresa i nadam se daljoj uspešnoj saradnji.

Još jednom, dobrodošli i hvala Vam što ste svojim prisustvom podržali I Kongres UEHS.

Prof. Dr Miloš Bjelović,

Predsednik Udruženja endoskopskih hirurga Srbije

VAŽNI DATUMI

Rok za slanje apstrakta:
31. jul 2017.

Rok za prihvatanje apstrakta:
15. avgust 2017.

Rok za nižu kotizaciju:
31. avgust 2017.

Rok za rezervaciju smeštaja:
29. septembar 2017.

KONTAKT
UEHS Sekretarijat
gđa. Zvezdana Joksić
Tel: +381-11-306-5697; 366-3232
e-mail: uehs.office@gmail.com
MIROSS – PCO Agencija Kongresa
g. Dejan Jovanović
e-mail: uehs@miross.rs

Zdravstveni savet Republike Srbije, na sednici održanoj 19.08.2017, br 153-02-1697-2017-01 doneo je Odluku o Akreditaciji programa kontinuirane edukacije.
Kongres sa medjunarodnim učešćem akreditovan je pod brojem A-1-2160/17 sa sledećim bodovima:

  1. Predavači po pozivu - 13 bodova,
  2. za usmenu prezentaciju - 11 bodova,
  3. slušaoci - 8 bodova,
  4. za poster prezentaciju -9 bodova,