Odbori

Predsednik Kongresa

 • Slavko Matić, Predsednik Kongresa, Prva hirurška KCS

Organizacioni odbor

 • Slavko Matić, Predsednik Kongresa, Prva hirurška KCS
 • Miloš Bjelović, Prva hirurška KCS
 • Aleksandar Simić, Prva hirurška KCS
 • Srđan Mijatović, Urgentni centar KCS

Naučni odbor

 • Slavko Matić, Predsednik Kongresa, Prva hirurška KCS
 • Miloš Bjelović, Prva hirurška KCS
 • Aleksandar Simić, Prva hirurška KCS
 • Srđan Mijatović, Urgentni centar KCS
 • Goran Ivić, OB Sremska Mitrovica
 • Aleksandar Gluhović, KC Vojvodina
 • Ognjan Skrobić, Prva hirurška KCS
 • Goran Stanojević, KC Niš
 • Slobodan Krstić, Urgentni centar KCS
 • Nikica Grubor, Prva hirurška KCS
 • Zvonko Veselinović, OB Kraljevo
 • Goran Kaljević, Urgentni centar KCS
 • Jordan Lazarević, OB Valjevo
 • Miodrag Jovanović, VMA Beograd

VAŽNI DATUMI

Rok za slanje apstrakta:
31. jul 2017.

Rok za prihvatanje apstrakta:
15. avgust 2017.

Rok za nižu kotizaciju:
31. avgust 2017.

Rok za rezervaciju smeštaja:
29. septembar 2017.

KONTAKT
UEHS Sekretarijat
gđa. Zvezdana Joksić
Tel: +381-11-306-5697; 366-3232
e-mail: uehs.office@gmail.com
MIROSS – PCO Agencija Kongresa
g. Dejan Jovanović
e-mail: uehs@miross.rs

Zdravstveni savet Republike Srbije, na sednici održanoj 19.08.2017, br 153-02-1697-2017-01 doneo je Odluku o Akreditaciji programa kontinuirane edukacije.
Kongres sa medjunarodnim učešćem akreditovan je pod brojem A-1-2160/17 sa sledećim bodovima:

 1. Predavači po pozivu - 13 bodova,
 2. za usmenu prezentaciju - 11 bodova,
 3. slušaoci - 8 bodova,
 4. za poster prezentaciju -9 bodova,