Pozvani predavači

 • Predrag Andrejević, Malta
 • Jaap Bonjer, Holandija
 • Umberto Bracale, Italija
 • Duta Ciprian, Rumunija
 • Catalin Copaescu, Rumunija
 • Anton Crnjac, Slovenija
 • Samir Dalibegović, Bosna I Hercegovina
 • Omer Devaja, Velika Britanija
 • Abe Fingerhut, Francuska
 • Ivan Ilić, Crna Gora
 • Peter Forsell, Švedska
 • Igor Khatkov, Rusija
 • Bojan Krebs, Slovenija
 • Michael Margarson, Velika Britanija
 • Rusmir Mesihović, Bosna I Hercegovina
 • Ahmad Nassar, Velika Britanija
 • Federico Perna, Italija
 • Giusto Pignata, Italija
 • Dorin Popa, Švedska
 • Martin Riegler, Austria
 • Sebastian Schoppmann, Austrija
 • Marek Soltes, Slovačka
 • Igor Stipančić, Hrvatska
 • Selman Uraneus, Austria
 • Rudolph Weiner, Nemačka

VAŽNI DATUMI

Rok za slanje apstrakta:
31. jul 2017.

Rok za prihvatanje apstrakta:
15. avgust 2017.

Rok za nižu kotizaciju:
31. avgust 2017.

Rok za rezervaciju smeštaja:
29. septembar 2017.

KONTAKT
UEHS Sekretarijat
gđa. Zvezdana Joksić
Tel: +381-11-306-5697; 366-3232
e-mail: uehs.office@gmail.com
MIROSS – PCO Agencija Kongresa
g. Dejan Jovanović
e-mail: uehs@miross.rs

Zdravstveni savet Republike Srbije, na sednici održanoj 19.08.2017, br 153-02-1697-2017-01 doneo je Odluku o Akreditaciji programa kontinuirane edukacije.
Kongres sa medjunarodnim učešćem akreditovan je pod brojem A-1-2160/17 sa sledećim bodovima:

 1. Predavači po pozivu - 13 bodova,
 2. za usmenu prezentaciju - 11 bodova,
 3. slušaoci - 8 bodova,
 4. za poster prezentaciju -9 bodova,