Preuzmite

Preuzmite program Kongresa klikom [ ovde ].

Preuzmite plan izložbe klikom [ ovde ].

Preuzmite časopis Udruženja hirurga Jugoslavije klikom [ ovde ].

VAŽNI DATUMI

Rok za slanje apstrakta:
31. jul 2017.

Rok za prihvatanje apstrakta:
15. avgust 2017.

Rok za nižu kotizaciju:
31. avgust 2017.

Rok za rezervaciju smeštaja:
29. septembar 2017.

KONTAKT
UEHS Sekretarijat
gđa. Zvezdana Joksić
Tel: +381-11-306-5697; 366-3232
e-mail: uehs.office@gmail.com
MIROSS – PCO Agencija Kongresa
g. Dejan Jovanović
e-mail: uehs@miross.rs

Zdravstveni savet Republike Srbije, na sednici održanoj 19.08.2017, br 153-02-1697-2017-01 doneo je Odluku o Akreditaciji programa kontinuirane edukacije.
Kongres sa medjunarodnim učešćem akreditovan je pod brojem A-1-2160/17 sa sledećim bodovima:

  1. Predavači po pozivu - 13 bodova,
  2. za usmenu prezentaciju - 11 bodova,
  3. slušaoci - 8 bodova,
  4. za poster prezentaciju -9 bodova,