Program

Dan 2. 13. oktobar 2017.
SALA 1
8.30-10.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15
9.15-9.30
9.30-9.45
9.45-10.00

10.00-10.30
Urgentna: Uraneus S, Mijatović S, Krstić S.
Laparoscopy in abdominal trauma
Perforativni ulkus minimalno invazivni pristup hirurška lečenje
Akutni kalkulozni cholecystitis
Divertikularna bolest – minimalno invazivni pristup
Akutna abdominalna stanja trećeg doba – minimalno invazivno hirurška lečenje
"Laparoskopska apendektomija, osnovni principi, prednosti i nedostaci različitih
metoda zbrinjavanja baze apendiksa"
Diskusija

Selman Uraneus
Slobodan Krstić
Dušan Micić
Srđan Mijatović
Predrag Andrejević
Samir Dalibegović
10.30-11.00 Kafe pauza
11.00-12.30
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15

12.15-12.30
Edukacija u laparoskopiji: Kim YW, Soltes M, Gluhović A,
Pravci razvoja endoskopske hirurgije” (osvrt na  nove tehnike i robotiku)
Robotic gastric resection
Laparoscopic basic skills training in pregraduate education; does it make sense
Edukacija u laparoskopsiji - od klasičnog pristupa do virtuelne stvarnosti
Edukacija u laparoskopskoj hirurgiji kolona i rektuma - promena perspektive

Diskusija

Omer Devaja
Young-Woo Kim
Marek Soltes
Miroslav Stojanović
Aleksandar
Gluhović
12.30-13.30 SIMPOZIJUMA HEMOFARM AD I ručak na simpozijumu;
Primena antibiotika u terapiji infekcija urinarnog trakta i značaj prevencije
Zoran Džamić
13.30-15.30
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
Urologija 1.: Džamić Z, Kajmaković B, Aćimović M.
Istorija laparoskopije u urologiji
Manje laparoskopske intervencije u urologiji
Laparoskopija gornjeg urotrakta
Laparoskopsko rešavanje lokalizovanog karcinoma prostate
Laparoskopsko rešavanje lokalno uznapredovalog karcinoma prostate
Diskusija

Boris Kajmaković
Vladan Arsenijević
Boris Kajmaković
Svetomir Dragićević
Miodrag Aćimović
15.30-16.00 Kafe pauza
16.30-18.00
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45
17.45-18.00
Urologija 2.: Džamić Z, Nikolić P, Pejćić T.
Rigidna ureterorenoskopija i endolitotripsija
Fleksibilna ureterorenoskopija
Perkutana nefrolitolapaksija
Primena Green lasera u urologiji
Bipolarni TUR
Diskusija

Predrag Nikić
Vladimir Bančević
Otaš Durutović
Mirko Jovanović
Tomislav Pejčić
SALA 2
8.30-10.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15

9.15-9.30

9.30-9.45
9.45-10.00
Torakalna 1.: Ercegovac M, Cvijanović V, Kuhajda I.
VATS u Klinici za grudnu hirurgiju VMA (desetogodišnje iskustvo)
Videotorakoskopsko zbrinjavanje spontanog penumotoraksa
Rešavanje primarne fokalne hiperhidroze bilateralnom
torakoskopskom simpatektomjom
Iskustvo u lečenju deformiteta grudnog koša tipa pectus excavatum,
kod odraslih I starijih adolescenata minimalno invazivnom metodom – NUSS
VATS naspram otvorene timektomije - inicijalna iskustva
Diskusja

Vlado Cvijanović
Dejan Đurić
Ivan Kuhajda

Marko Kostić

Milan Savić
10.30-11.00 Kafe pauza
11.00-12.30
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
Ginekologija 1: Devaja O, Garalejić E, Ilić Đ.
Laparoscopic treatment of deep pelvic endometriosis
Mesto i uloga minimalno invazivne hirurgije u pripremi za IVF
Jednodnevna MIG dijagnostika na KC Novi Sad, razvoj metode i prikaz
Uloga histeroskopije u lečenju infertiliteta
Uloga hirurškog tretmana endometrioze u lečenju infertiliteta
Diskusija

Giusto Pignata
Eliana Garalejić
Đorđe Ilić
Milenko Vasiljević
Jovan Bila
12.30-13.30
13.30-15.30
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45

14.45-15.00
13.30-15.30
Ginekologija 2.: Stefanović A, Vidaković S, Maglić R.
Miomektomije - minimalno invazivni pristup, kada ih raditi i kako
Morselacija mioma
Uloga laparoskopije u urgentnim stanjima u ginekologiji
Fetoskopije kod TTT transfuzijskog sindroma
Uloga histeroskopije u dijagnostici I terapiji ranih stadijuma
karcinoma endometrijuma
Uloga minimalno invazivne hirurgije u ginekološkoj onkologiji - naša iskustva
Diskusija

Rastko Maglić
Snežana Vidaković
Milan Dokić
Željko Milković
Aleksandar
Stefanović
Igor Pilić
15.30-16.00 Kafe pauza
16.30-18.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-18.30
Ginekologija 3: Rakić S, Devaja O, Zečević N.
Detekcija sentinelne zlezde u tretmanu malignih tumora male karlice
THL - prikaz razvoja metode na GAK Narodni front
LAHV vs TLH (dileme)
Laparoskopija i karcinom endometrijuma
Minimalno invazivni pristup u rešavanju GTN
MIG kod radikalnih operativnih procedura
Diskusija

Omer Devaja
Nebojša Zečević
Snežana Rakić
Zoran Vilendečić
Branka Nikolić
Srđan Đurđević
SALA 3
8.30-10.30 Dečija hirurgija: Sretenović A, Golubović Z, Džambasanović S.
Laparoskopska nefrektomija kod dece

Otvorena vs laparoskopska apendektomija kod dece - rezultati jednog centra
Desetogodisnje iskustvo u minimalno invazivnoj hirurgiji kod dece i
adolescenata
Laparoskopska fundoplikacija kod dece

VATS timektomija kod dece sa mijastenijom gravis
Laparoskopsko rešavanje limfocele kao komplikacije posle transplantacije
bubrega kod dece

Slobodan
Džambasanović
Ivona Đorđević
Maja Miličković

Aleksandar
Sretenović
Branislav Jovanović
Zoran Golubović
10.30-11.00 Kafe pauza
11.00-12.30
11.00-11.15
11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
Torakalna 2.: Crnjec A, Kostić M, Marić N.
VATS u lečenju karcinoma pluća
VATS u lečenju pneumotoraksa i prekomernog znojenja

Release of growth factor after thoracoscopic mechanical pleurodesis for
treatment of malignant pleural effusion
Mogućnosti videotorakoskopskog rešavanja empijema pleure
VATS u lečenju descendentnog nekrotizirajućeg medijastinuma
Diskusija

Nebojša Marić
Aleksandar
Risanović
Anton Crnjac

Ivan Kuhajda
Vlado Cvijanović
12.30-13.30 Pauza za ručak
13.30-15.00
13.30-13.40
13.40-13.50
13.50-14.00

14.00-14.10
14.10-14.20
14.20-14.30

14.30-14.40
14.40-14.50

14.50-15.00
15.00-15.30
Tehničari 1.: Đukić Lj, Zolnjan M, Cvetković S.
Zdravstvena nega pacijenata posle urgentne laparoskopije
Asistencija kod interventnih endoskopija
Specifičnosti u nezi kod pacijenata sa minimalno invazivnim
ezofagektomijama (MIE)
Standardizovane sestrinske procedure u postoperativnoj nezi pacijenata sa MIE
Značaj instrumentarke u izvođenju MIE
Primena želatina u ranom postoperativnom periodu gornjeg digestivnog trakta

Hirurgija slezine
Laparoskopska holecistektomija kao jednodnevna hirurška procedura
– iskustvo 7. Odeljenja Klinike za digestivnu hirurgiju KCS
Značaj medicinske sestre u laparoskopskoj hirurgiji jetre
Diskusija

Ljilja Đukić
Marienka Zolnjan
Svetlana Cvetković

Biljana Janjić
Jelena Krstić
Gordana
Jakovljević
Nataša Došen
Katarina Stokuća

Zorica Marić
15.30-16.00 Kafe pauza
16.30-18.30
16.30-16.40
16.40-16.50

16.50-17.00
17.00-17.10
17.10-17.20
17.20-17.30
17.30-17.40
17.40-17.50

17.50-18.00
18.00-18.20
Tehničari 2: Petrović S. Đukić J, Krstić J.
ERAS protokol in minimally invaisve surgery
Zdravstvena nega i brzi protokol oporavka kod pacijenata operisanih
VATS postupkom
Zdravstvena nega nakon VATS lobektomije
Laparoskopska apendektomija
Minimalno invazivna hirurgija u lečenju hernije hijatusa jednjaka
Mesto instrumentara u izvođenju laparoskopske sleeve gastrektomije
Uloga instrumentara u izvođenju laparoskopske totalne gastrektomije
Mesto instrumentara prilikom izvođenja laparoskopske operacije
hijatus hernije
Laparoskopska eksploracija trbuha u urgentnoj hirurgiji
Diskusija

Stevka Georgieva
Jelena Janković

Marija Stanić
Ljubica Vuković
Đukić Jasmina
Anita Vukašinović
Sandra Petrović
Gordana Baštić

Anđelka Šavija
SALA 4
8.30-10.30
8.30-8.40

8.40-8.50

8.50-9.00

9.10-9.20

9.20-9.30

9.30-9.40

9.40-10.00
Slobodne teme, jednjak i želudac 1: Ranđelović T, Laušević Ž, Milev B.
Totalno minimalno invazivna ezofagektomija u lečenju karcinoma jednjaka
(prikaz hirurške tehnike)
Endoscopic and surgical treatment for oesophageal neoplasia
- a single surgeon tertiary referral practice in Malta
Short-term outcomes after 40 consecutive laparoscopic gastrectomies in
tretament of advanced gastric neoplasms: single center experience
Results of laparoscopic operations in treatment of gastroesophageal
reflux disease
ANTERIOR FUNDOPLICATION AS A METHOD OF CHOICE FOR GERD
– OUR EXPERIENCE
Surgical treatment and controversies in giant paraesophageal hernia
repair
Diskusija

Milan Veselinović

Jo Etienne Able

Tamara Babič

Mikhail Meshkov

Ivo Zhivkov

Tamara Babič
10.30-11.00 Kafe pauza
11.00-12.30
11.00-11.10

11.10-11.20

11.20-11.30

11.30-11.40

11.40-11.50

11.50-12.00

12.00-12.20
Slaobodne teme, jednjak i želudac 2: Skrobić O, Milev B, Omerović M.
Laparoskopska proksimalna selektivna vagotomija i gastro-jejuno anastomoza
u lecenju pepticke stenoze duodenuma (prikaz operativne tehnike)
Thoracoscopic esophageal myotomy in treatment of diffuse esophageal
spasms
Importance of CT and timed barium esophagogram (TBE) in the contemporary
treatment of patients with achalasia
Laparoskopska sleeve gastrektomija u lecenju gojaznosti (prikaz hirurske
tehnike)
Laparoskopski Roux-en-Y gastrični bypass u lečenju gojaznosti (prikaz
hirurške tehnike)
Kako provodimo edukaciju hirurških specijalizanata u BiH? Ima li prostora
da bude još bolja?
Diskusija

Dragan Gunjić

Radmila Vlajić

Sanja Jovanović

Dragan Gunjić

Milan Veselinović

Maid Omerović
12.30-13.30 Pauza za ručak
13.30-15.30
13.30-13.40
13.40-13.50

13.50-14.00
14.00-14.10

14.10-14.20
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
14.50-15.00

15.00-15.10
15.10-15.20
Slobodne teme, kolon i rektum:Marković V, Ćuk V, Zhivkov I.
Laparoskopski ili otvoreni pristup u hirurgiji kolorektalnog karcinoma?
Primena metode modularnog treninga u obuci laparoskopske kolorektalne
hirurgije
Kompletna mezokolična ekscizija kod laparoskopske desne hemikolektomije
Analiza medijalnog I lateralnog pristupa u laparoskopskoj kolorektalnoj
hirurgiji
Laparoskopija u kolorektalnoj hirurgiji - naša iskustva
Transanal endoscopic microsurgery - analysis of own 480 cases
Elective Laparoscopic Colectomy is Feasible in a Low Volume Surgical Centre
TAMIS as a method of choice in patients with low rectal cancer
Risk factors of complications developement in laparoscopic surgery of
adrenal glands
Minimalno invazivno lečenje karcinoma rektuma (LAP-TME, TAMIS, NOSE)
Diskusija

Vladimir Ćuk
Mladen Janić

Vladimir Špica
Dejan Stevanović

Nenad Davidović
Georgi Gurbev
Matthew Sammut
Ivo Zhivkov
Igor Kurganov

Zdravko Perko
15.30-16.00 Kafe pauza
16.30-18.30
16.30-16.40
16.40-16.50
16.50-17.00

17.00-17.10

17.10-17.20
17.20-17.30
17.30-17.40

17.40-17.50

17.50-18.00
18.00-18.20
Slobodne teme, torakalna hirurgija: Mijović M, Marić N, Stipovski Z.
VATS timektomije i paratireoidektomije
VATS uniportalna leva pneumonektomija
Primena VATS u dijagnostičke i palijativne svrhe

Primena VATS u lečenju pneumotoraksa

Video-asistirani torakoskopski prednji “release” kod Sheuermann-ove kifoze
Video asistirana resekcija (VATS) u tretmanu malignih bolesti pluća
Torakoskopska totalna dekortikacija pleure - mesto u grudnoj hirurgiji. Prikaz
slučaja fibrotoraksa komplikovanog sepsom i tromboemboliazijom pluća
The role of video - assisted thoracic surgery (VATS) in the diagnosis and
treatment of diseases of the chest, our experiences
Minimalno invazivna grudna hirurgija u Kliničkom centru Skoplje-rana iskustva
Diskusija

Nebojša Marić
Nebojša Marić
Aleksandar
Ristanović
Aleksandar
Ristanović
Milenko Savić
Milan Mijović
Milan Mijović

Slobodan
Milisavljević
Zoran Spirovski

VAŽNI DATUMI

Rok za slanje apstrakta:
31. jul 2017.

Rok za prihvatanje apstrakta:
15. avgust 2017.

Rok za nižu kotizaciju:
31. avgust 2017.

Rok za rezervaciju smeštaja:
29. septembar 2017.

KONTAKT
UEHS Sekretarijat
gđa. Zvezdana Joksić
Tel: +381-11-306-5697; 366-3232
e-mail: uehs.office@gmail.com
MIROSS – PCO Agencija Kongresa
g. Dejan Jovanović
e-mail: uehs@miross.rs

Zdravstveni savet Republike Srbije, na sednici održanoj 19.08.2017, br 153-02-1697-2017-01 doneo je Odluku o Akreditaciji programa kontinuirane edukacije.
Kongres sa medjunarodnim učešćem akreditovan je pod brojem A-1-2160/17 sa sledećim bodovima:

  1. Predavači po pozivu - 13 bodova,
  2. za usmenu prezentaciju - 11 bodova,
  3. slušaoci - 8 bodova,
  4. za poster prezentaciju -9 bodova,