Program

Dan 3. 14. oktobar 2017.
SALA 1
8.30-10.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15
9.15-9.30
9.30-9.45
9.45-10.00
10.00-10.30
HPB i slezina 2.: Khatkov I, Perna F, Matić S.
Laparoscopic pancreatic resections
Robotic pancreatic resections
Laparoskopska hirurgija slezine
Laparoskopska hirurgija jetre
Laparoskopska hirurgija benignih lezija i cisti jetre
Laparoskopski pristup lečenja bolesnika sa akutnim pankreatitisom
Diskusija

Igor Khatkov
Perna Federico
Slavko Matić
Danijel Galun
Milan Korica
Dejan Radenković
10.30-11.00 Kafe pauza
11.00-13.00
11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-13.00
Anestezija 2.: Stevanović P, Stamenković D, Radovanović D.
Anesteziološke procedure tokom Minimalno invazivnih hirurških intervencija
na Klinici za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška klinika
Kako ubrzati oporavak i poboljšati ishod  u minimalno inavazivnoj
kolorektalnoj hirurgiji
Anestezija za torakoskopske procedurame
Anestezija kod hitnih minimalno invazivnih hirurških intervencija
Anesteziološke procedure u minimalno invazivnoj hirurgiji kičmenog stuba
Minimalno invazivne procedure u Jedinici intenzivnog lečenja
Diskusija

Jelena Veličković

Dragana Radovanović

Dušica Stamenković
Miodrag Milenović
Ljubica Arsenijević
Bojan Jovanović
SALA 2
8.30-10.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15
9.15-9.30
9.30-9.45
9.45-10.00

10.00-10.30
Anestezija 1.: Palibrk I, Margason M, Lađević N.
Perioperativna peroralna hidratacija
„Idealni gas“ u minimalno invazivnoj hirurgiji – anesteziološki pogled
TIVA i TCI u minimalno invazivnoj hirurgiji
Mehanička ventilacija tokom laparoskopske barijatrijske hirurgije
Postoperativna analgezija posle minimalno invazivnih hirurških procedura
ERAS protokol u minimalno invazivnoj hirurigji
(anesteziološki pogled u švedskim uslovima)
Diskusija

Ivan Palibrk
Radmilo Janković
Predrag Stevanović
Michael Margarson
Nebojša Lađević
Elena Nikolić
10.30-11.00 Kafe pauza
11.00-13.00
11.00-11.15
11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-13.00
ERAS: Radovanović D, Tomanović S, Dubljanin E.
Uticaj intraabdominalnog pritiska na funkciju abdominalnih organa
Rani rehabilitacioni program nakon laparoskopske abdominalne
hirurgije: preporuke
Postoperativni bol – da li je manje invazivna hirurgija manje boli?

Preoperativna respiratorna rehabilitacija kod mini – invazivne ezofagotomije
Prevencija tromboembolijskih komplikacija u minimalno invazivnoj hirurgiji
Značaj rane enteralne ishrane u ERAS konceptu
Diskusija

Dragan Radovanović
Sanja Tomanović
Vujadinović
Emilija Dubljanin
Raspopović
Nataša Mujović
Dragica Vučelić
Jelena Gligorijević
SALA 3
8.30-10.30
8.30-8.45

8.45-9.00
9.00-9.15

9.15-9.30
9.30-9.45
9.45-10.30
Endokrina: Paunović I, Diklić A, Ivović M.
Lateralni transabdominalni laparoskopski pristup u hirurškom lečenju
tumora nadbubrega
Hibridne (laparoscopic to open) operacije tumora nadbubrega
LATERALNI TRANSABDOMINALNI PRISTUP KOD LAPAROSKOPSKIH
OPERACIJA NADBUBREGA - NAŠA ISKUSTVA
Funkionalna i lokalizaciona dijagnostika tumora nadbubrega
Anesteziološki pristup laparoskoskim operacijama tumora nadbubrega
Diskusija

Ivan Paunović

Aleksandar Diklić
Rastko Živić

Miomira Ivović
Nevena Kalezić
10.30-11.00 Kafe pauza
11.00-13.10
11.00-11.10
11.10-11.20
11.20-11.30

11.30-11.40

11.40-11.50
11.50-12.00
12.00.12-10
12.10-12.20

12.20-12.40
Tehničari 3.: Veselinović M, Krešić I, Došen N.
Socijalno medicinski aspekti kod oboljenja organa za varenje
Pretransfuziološka priprema pacijenta za laparoskopske operacije
Značaj i uticaj standardizovanih anestezijskih procedura u minimalno
invazivnoj hirurgiji
Prednosti laparoskopske hirurgije i specifičnosti sestrinske nege kod
hijatus hernija
Specifičnosti u radu medicinskih sestara – tehničara kod operacija gojaznih
Zdravstvena nega pacijenata kod laparoskopske subtotalne gastrektomije
Specifičnost anestezije kod endovaskularnog tretmana cerebralnih aneurizmi
Rutinske postoperativne radiografije u minimalnoj invazivnoj hirurgiji
benignih bolesti gornjeg gastrointestinalnog trakta
Diskusija

Nataša Došen
Biljana Nastić
Svetomir Đurđević

Mirjana Veselinović

Ivana Krešić
Marina Popović
Jovana Radovanović
Tihana Simonović

VAŽNI DATUMI

Rok za slanje apstrakta:
31. jul 2017.

Rok za prihvatanje apstrakta:
15. avgust 2017.

Rok za nižu kotizaciju:
31. avgust 2017.

Rok za rezervaciju smeštaja:
29. septembar 2017.

KONTAKT
UEHS Sekretarijat
gđa. Zvezdana Joksić
Tel: +381-11-306-5697; 366-3232
e-mail: uehs.office@gmail.com
MIROSS – PCO Agencija Kongresa
g. Dejan Jovanović
e-mail: uehs@miross.rs

Zdravstveni savet Republike Srbije, na sednici održanoj 19.08.2017, br 153-02-1697-2017-01 doneo je Odluku o Akreditaciji programa kontinuirane edukacije.
Kongres sa medjunarodnim učešćem akreditovan je pod brojem A-1-2160/17 sa sledećim bodovima:

  1. Predavači po pozivu - 13 bodova,
  2. za usmenu prezentaciju - 11 bodova,
  3. slušaoci - 8 bodova,
  4. za poster prezentaciju -9 bodova,