Registracija i kotizacija

Do 30.08.2017 Od 01.09.2017.
Predavači po pozivu €0,00 €0,00
Članovi UEHS i ASAEE €100,00 €150,00
Nisu članovi UEHS i ASAEE €150,00 €200,00
Medicinski tehničari €50,00 €100,00
Dnevna kotizacija €50,00
Lekari na specijalizaciji* €0,00 €0,00
Lekari koji nisu na specijalizaciji* €0,00 €0,00
Studenti* €0,00 €0,00

Registracija je obavezujuća za sve kategorije i za svakog učesnika pojedinačno.

Puna kotizacija uključuje:

  • Učešće na kompletnom stručnom programu Kongresa – predavanja, prezentacije, izlagačkom prostoru.
  • Kongresni materijal (Konačni program, knjiga abstrakta i kongresna torba)

Besplatna kotizacija za lekare na specijalizciji i studente uključuje:

  • Učešće na kompletnom stručnom programu Kongresa – predavanja, prezentacije, prostor za izlagače.
  • Kongresni materijal (Konačni program, knjiga abstrakta i kongresna torba)

Napomena: Uz prijavu učešća, specijalizanti i studenti moraju priložiti dokument ili pismo ustanove na kojoj kandidat obavlja specijalistički staž koje potvrđuje njihov status odnodsno studira. Pismo mora biti napisano na memorandumu i naslovljeno na Sekretarijat Kongresa UEHS.

Prijava učešća je obavezujuća za sve kategorije. Prijava i plaćanje kotizacije moraju biti izvršeni u odgovarajućem roku.

Način plaćanja

Bankovni transfer preko poslovnih banaka: Za učesnike iz Srbije plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Učesnici iz inostranstva plaćanje vrše u Eurima. Po podnošenju prijave na Vašu email adresu biće Vam dostavljen Predračun sa instrukcijama za plaćanje i brojem računa na koji treba izvršiti uplatu.
Ukoliko uplatu vršite za više od jednog registrovanog učesnika molim da na e-mail adresu Sekretarijata Kongresa UEHS dostavite spisak registrovanih učesnika kako bi smo Vam dostavili objedinjen račun za plaćanje kotizacija.

Kreditnom karticom: Ova opcija je dostupna u samom formularu za registraciju.

Napomena: Elektronski sistem za prijavljivanje i plaćanje kreditnom karticom ima SSL sertifikat (Bezbedonosni nivo zaštite / Security Socket Layer), tako da možete biti sigurni da će informacije o Vašoj kreditnoj kartici biti bezbedne i neće biti zloupotrebljene.

VAŽNI DATUMI

Rok za slanje apstrakta:
31. jul 2017.

Rok za prihvatanje apstrakta:
15. avgust 2017.

Rok za nižu kotizaciju:
31. avgust 2017.

Rok za rezervaciju smeštaja:
29. septembar 2017.

KONTAKT
UEHS Sekretarijat
gđa. Zvezdana Joksić
Tel: +381-11-306-5697; 366-3232
e-mail: uehs.office@gmail.com
MIROSS – PCO Agencija Kongresa
g. Dejan Jovanović
e-mail: uehs@miross.rs

Zdravstveni savet Republike Srbije, na sednici održanoj 19.08.2017, br 153-02-1697-2017-01 doneo je Odluku o Akreditaciji programa kontinuirane edukacije.
Kongres sa medjunarodnim učešćem akreditovan je pod brojem A-1-2160/17 sa sledećim bodovima:

  1. Predavači po pozivu - 13 bodova,
  2. za usmenu prezentaciju - 11 bodova,
  3. slušaoci - 8 bodova,
  4. za poster prezentaciju -9 bodova,