Poštovani,

Veliko nam je zadovoljstvo da vas obavestimo da Udruženje Endoskopskih Hirurga Srbije organizuje Prvi kongres endoskopske hirurgije Srbije sa medjunarodnim učešćem koji će biti održan od 12. do 14. oktobra 2017. godine u Hotelu CROWNE PLAZA u Beogradu.

Učesnici kongresa biće lekari iz Srbije i zemalja regiona. Očekuje se oko 400 učesnika. Pored lekara učesnika očekuje se i učešće preko 20 predavača iz Evrope i sveta. Želeli smo da povežemo iskustvo, znanje i želju za kontinuiranom edukacijom, i okupimo sve kolege u strukovno udruženje koje će se baviti daljim razvojem, i pozicioniranjem endoskopske hirurgije u Srbiji. Pored ovoga, želeli smo ponovo da povežemo Srbiju sa Evropom i svetom na polju endoskopske hirurgije i da učvrstimo veze koje su postojale sa eminentnim evropskim i svetskim udruženjima.

Glavne teme Kongresa će biti Iskustva i dudućnost minimalno invazivne hirurgiji u Srbiji. Očekuje se da Kongres okupi eminentne stručnjake iz Srbije i regiona, kao i farmaceutsku industriju.

Uvereni smo da delite naš stav o značaju ovog događaja u našoj zemlji i u vezi sa tim bila bi nam izuzetna čast da pružite zvaničnu podršku ovom Kongresu i pomognete uspešnu organizaciju.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Prof. dr Miloš Bjelović
Predsednik

Prof. Dr Slavko Matić
Predsednik UO

Prof. dr Aleksandar Simić
Potpredsednik

Ass.dr Srđan Mijatović
Generalni sekretar

Sponzorski paketi

Platinasti sponzor

 • Prostor za izložbeni štand (2x9m2) 18m2.
 • Reklamna strana u finalnom programu, pun kolor (unutrašnja strana prednje korice ili nulta stranica ili poslednja stranica ili unutrašnja stranica zadnje korice)
 • Reklamni liflet u kongresnoj torbi po izboru sponzora
 • Logo kompanije na kongresnoj torbi srazmerno sponzorskom paketu
 • Logo na baneru kongresa srazmerno sponzorskom paketu
 • Sponzorisano predavanje u pauzi za ručak
 • DVADESET KOTIZACIJA za lekare specijaliste po izboru
 • Brendiranje delegatskih blokova

Zlatni sponzor

 • Prostor za izložbeni štand (2x6m2) 12m2.
 • Reklamna strana u finalnom programu, pun kolor
 • Reklamni liflet u kongresnoj torbi
 • Logo kompanije na kongresnoj torbi srazmerno sponzorskom paketu
 • Logo na baneru kongresa srazmerno sponzorskom paketu
 • Isticanje kompanijskog promotivnog materijala tokom 1 kafe pauze
 • PETNAEST KOTIZACIJA za lekare specijaliste po izboru

Srebrni sponzor

 • Prostor za izložbeni štand (2x3m2) 6m2.
 • Reklamni liflet u kongresnoj torbi srazmerno sponzorskom paketu
 • Logo kompanije na kongresnoj torbi srazmerno sponzorskom paketu
 • Logo na baneru kongresa
 • Isticanje kompanijskog promotivnog materijala tokom 1 kafe pauze
 • DESET KOTIZACIJA za lekare specijaliste po izboru
 • 1/2 Reklamne strane u finalnom programu, pun kolor

Prijatelji kongresa

 • Izložbeni štand (2x1m2) 2m2.
 • 1/4 Reklamne strane u finalnom programu, pun kolor
 • Reklamni liflet u kongresnoj torbi
 • Logo na baneru kongresa
 • PET KOTIZACIJA za lekare specijaliste po izboru

Sponzor delegatskog materijala

 • Isticanje logotipa i/ili naziva kompanije na torbi, bedžu i okovratniku za bedž
 • Isticanje logotipa na kontrolnom pultu na ulazu u kongresni prostor
 • Logo na baneru kongresa

Ukoliko ste zainteresovani za neki od navedenih sponzorskih paketa ili za neki drugi vid sponzorstva budite slobodni da nas kontaktirate.

KONTAKT:
UEHS – Udruženje endoskopskih hirurga Srbije
Kontakt osoba: Prof. dr Miloš Bjelović, Predsednik UEHS
e-mail: uehs.office@gmail.com
Broj telefona: +381-11-3065967

VAŽNI DATUMI

Rok za slanje apstrakta:
31. jul 2017.

Rok za prihvatanje apstrakta:
15. avgust 2017.

Rok za nižu kotizaciju:
31. avgust 2017.

Rok za rezervaciju smeštaja:
29. septembar 2017.

KONTAKT
UEHS Sekretarijat
gđa. Zvezdana Joksić
Tel: +381-11-306-5697; 366-3232
e-mail: uehs.office@gmail.com
MIROSS – PCO Agencija Kongresa
g. Dejan Jovanović
e-mail: uehs@miross.rs

Zdravstveni savet Republike Srbije, na sednici održanoj 19.08.2017, br 153-02-1697-2017-01 doneo je Odluku o Akreditaciji programa kontinuirane edukacije.
Kongres sa medjunarodnim učešćem akreditovan je pod brojem A-1-2160/17 sa sledećim bodovima:

 1. Predavači po pozivu - 13 bodova,
 2. za usmenu prezentaciju - 11 bodova,
 3. slušaoci - 8 bodova,
 4. za poster prezentaciju -9 bodova,